188

Klub

Közlemény a vadelütések, valamint M1-es autópályán történt tömegbaleset kapcsán

Közlemény a vadelütések, valamint M1-es autópályán történt tömegbaleset kapcsán

A Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottsága legutóbbi ülésén tárgyalta:

  • a közúton történt vadelütések kártérítési következményeire vonatkozó legfrissebb jogszabályi változások autósokra kiható következményeit,
  • valamint a 2023. március 11. napján az M1-es autópályán történt tömegbaleset károsultjainak igényérvényesítési lehetőségeit, és az alábbi megállapításokat tette:

I.

A vadászati törvény módosítása lényeges kérdésben kedvezően változtatja meg az autópályán vagy autóúton történő vadelütés folytán a gépkocsiban keletkezett károk miatt a közútkezelővel szembeni igényérvényesítő lehetőséget, míg a többi közút tekintetében az eddigi korlátozott igényérvényesítési lehetőségen nem változtat.

II.

A 2023. március 11. napján történt tömegbaleset azon károsultjai részére, akikre nézve nemcsak a vétlenségük, hanem a velük szembeni károkozó gépjármű üzembentartójának a kárfelelőssége egyértelműen megállapítható, a teljes kárukat a károkozó felelősségbiztosítója teljes összegben téríteni tartozik. Ide tartozik valamennyi utas kárigénye a vezető vétkességétől függetlenül.

Ahol a felelős személye nem bizonyított, abban az esetben is számíthat a vétlen károsult a biztosítók részéről – akár bíróság előtt is kikényszeríthető – kártérítésre a méltányossági kifizetést lehetővé tevő biztosítók közötti megállapodásra tekintettel. Akiknek a biztosítók közötti megállapodás alapján már kifizetés történt, de annak mértékével elégedetlenek, meghatározott keretek között igényüket bírósági úton is érvényesíthetik a Ptk. szerint, annak ellenére, hogy a gépjármű felelősségbiztosítási törvény ezzel a kérdéskörrel külön nem foglalkozik.

2023.11.22.

További híreink