188

Klub

Nem kell magunknál tartanunk a jogsit!

Nem kell magunknál tartanunk a jogsit!

2023. január 1-jétől nem minősül jogsértésnek az, ha a jármű vezetője nem tartja magánál a jármű vezetésére jogosító vezetői engedélyt, valamint a jármű fogalmi engedélyét. Ebből következően ezek az esetek nem is lesznek szankcionálhatók.

Tehát, a magyar hatóság által kiállított járművezetésre jogosító okmányt a járművezetőnek vezetés közben nem szükséges magánál tartania abban az esetben, ha a járművezető az engedély-nyilvántartásba bejegyzett érvényes vezetési jogosultsággal rendelkezik.

Továbbá, a forgalmi engedélyt sem szükséges magunknál tartani abban az esetben, ha az magyar hatóság által kiállított forgalmi engedély és a jármű szerepel a járműnyilvántartásban.

A vezetésre jogosító okmányok helyszíni elvételével és a vezetési jogosultság szünetelésével kapcsolatban a következő rendelkezések lépnek hatályba:

Az ellenőrző hatósági személy az eljárása során a helyszínen a vezetési jogosultság azonnali felfüggesztését az engedély-nyilvántartásba bejegyzi, és a vezetői engedélyt elveszi, ha a vezetői engedély elvételének feltételei fennállnak. Ebben a tekintetben nem lesz jogszabályi változás.

Az ellenőrző hatósági személy a magyar hatóság által kiállított forgalmi engedéllyel rendelkező jármű esetén, a helyszínen a forgalomban való részvétel jogosultságának azonnali felfüggesztését a járműnyilvántartásba bejegyzi, és ezzel egyidejűleg az állandó forgalmi engedélyt elveszi.

A fenti rendelkezések értelmében, a jogszabályban meghatározott esetekben, továbbra is elvételre kerül a vezetői engedély és a forgalmi engedély, amennyiben az a helyszínen rendelkezésre áll.

Ugyanakkor e mellett minden esetben, függetlenül attól, hogy a vezetői engedélyt, illetve forgalmi engedélyt az intézkedő rendőr elvette vagy sem, a vezetési, illetve a forgalomban való részvétel jogosultsága felfüggesztésének bejegyzése tényéről a járművezető írásbeli tájékoztatást kap.

 

Forrás: www.police.hu

 

 

2023.01.11.

További híreink