188

Klub

Olaszországi közlekedési bírságok behajtása

Olaszországi közlekedési bírságok behajtása

Az utóbbi időben több klubtagunk jelezte, hogy felszólítást kapott egy olasz díjbeszedő cégtől, amely felszólítás sok évvel korábban keletkezett közlekedési bírság behajtására vonatkozott. Ezzel összefüggésben szeretnénk segítséget nyújtani néhány hasznos információval.

Ilyen esetben mindenképpen érdemes elkérni a cégtől az eredeti büntetési felszólítást, amit a büntetést kiszabó küldött ki, és amelyre hivatkozva a követeléskezelő kéri a bírság megfizetését.

Fontos tudni továbbá, hogy olasz társklubunk, az ACI tájékoztatása szerint a külföldi állampolgárokra kiszabott közlekedési bírságok kiszabásának, és megküldésének határideje a jogsértés időpontjától számítva 360 nap, a követeléskezelőnek pedig öt év áll rendelkezésére a bírság behajtására szintén a korábban említett dátumtól kezdődően.

Országosan elérhető jogi tanácsadónk hétfőtől-csütörtökig reggel 8 óra és 12 óra között áll a klubtagjaink rendelkezésére a +36 1 345 1894-es telefonszámon, hasonló, illetve autózással, közlekedéssel kapcsolatos egyéb ügyekben.

 

Frissítés:

Klubtagi visszajelzések szerint számos fizetési felszólítás érkezik nem csupán közlekedési szabályszegésekkel kapcsolatban, hanem az autópálya használatát (díjnemfizetést) érintően. Ezekben az esetekben, szintén az ACI legújabb tájékoztatása alapján két lehetséges eset merülhet fel az alábbiak szerint:

Az útdíj meg nem fizetése egyszerre minősül közigazgatási szabálysértésnek, illetve szerződésszegésnek (polgári jogi jogsértésnek). Ezek alapján két külön követelés származik egy jogsértésből, melyek elévülési ideje különbözik és az alábbiakban leírtak szerint alakul.

A közigazgatási szabálysértés elévülési ideje 5 év, melyet a 285/1992. sz. "Új közúti kódex" törvényerejű rendelet 209. cikke alapoz meg, amely cikk a 689/1981. sz. törvény 28. cikkére hivatkozik.

Emellett a szerződésszegés, mint polgári jogi jogsértés esetén az elévülési idő az olasz Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 2946. szakaszában foglalt rendelkezésen alapul, mely szerint az általános elévülési idő 10 év.

A fentiek alapján tehát a közigazgatási szabálysértés esetén kiszabható közigazgatási bírság behajtásának elévülési ideje 5 év, azonban az autópálya fenntartót szerződésszegésre való hivatkozással megillető kártérítési igény elévülési ideje 10 év.

A fentiek szerint a kapott értesítések esetén javasolt megtekinteni, hogy az mely jogszabályra alapozva kéri az összeg megfizetését. Az autópályahasználatra vonatkozó esetekben is javasoljuk továbbá bekérni a behajtó cégtől azt az eredeti büntetési felszólítást, illetve annak megküldésének igazolását, amelyre hivatkozva a követeléskezelő kéri a bírság megfizetését.

Amennyiben bármely határidő (elévülési idő) – akár a bírság megküldésére, akár a bírság behajtására – lejárt (és ezen idő alatt semmilyen olyan esemény nem következett be, aminek következtében az elévülés megszakadt vagy szünetelt volna), a felszólítással szemben ún. elévülési kifogás terjeszthető elő, amely alapján a teljesítés megtagadható.

2023.08.18.

További híreink