188

Klub

Olaszországi közlekedési bírságok behajtása

Olaszországi közlekedési bírságok behajtása

Az utóbbi időben több klubtagunk jelezte, hogy felszólítást kapott egy olasz díjbeszedő cégtől, amely felszólítás sok évvel korábban keletkezett közlekedési bírság behajtására vonatkozott. Ezzel összefüggésben szeretnénk segítséget nyújtani néhány hasznos információval.

Ilyen esetben mindenképpen érdemes elkérni a cégtől az eredeti büntetési felszólítást, amit a büntetést kiszabó küldött ki, és amelyre hivatkozva a követeléskezelő kéri a bírság megfizetését.

Fontos tudni továbbá, hogy olasz társklubunk, az ACI tájékoztatása szerint a külföldi állampolgárokra kiszabott közlekedési bírságok kiszabásának, és megküldésének határideje a jogsértés időpontjától számítva 360 nap, a követeléskezelőnek pedig öt év áll rendelkezésére a bírság behajtására szintén a korábban említett dátumtól kezdődően.

Országosan elérhető jogi tanácsadónk hétfőtől-csütörtökig reggel 8 óra és 12 óra között áll a klubtagjaink rendelkezésére a +36 1 345 1894-es telefonszámon, hasonló, illetve autózással, közlekedéssel kapcsolatos egyéb ügyekben.

 

Frissítés:

Klubtagi visszajelzések szerint számos fizetési felszólítás érkezik nem csupán közlekedési szabályszegésekkel kapcsolatban, hanem az autópálya használatát (díjnemfizetést) érintően. Ezekben az esetekben, szintén az ACI tájékoztatása alapján két lehetséges eset merülhet fel az alábbiak szerint:

Abban az esetben, ha az autópálya használatáért díjat kell fizetni, az a járművezető és az autópálya-fenntartó között létrejött szerződés része, tehát a polgári jog hatálya alá tartozik. Ekkor a ki nem fizetett autópálya használati díj és pótdíj összeg, továbbá a behajtási költségek polgári peres úton érvényesíthetőek. Az ACI kifejezett tájékoztatása szerint ezen polgári jogi igények 5 éven belül évülnek el.

Mindezen túlmenően a jogosulatlan autópályahasználat közigazgatási jogi következményt is vonhat maga után, a szabálysértőt 430 eurótól 1.731 euróig terjedő bírsággal sújthatják. Ebben az esetben a közlekedési bírságról történő értesítés megküldésének határideje a jogsértés időpontjától számított 360 nap, illetve a követeléskezelőnek jelen esetben is a jogsértés időpontjától számított öt év áll rendelkezésére a bírság behajtására.

Az autópályahasználatra vonatkozó esetekben is javasoljuk bekérni a behajtó cégtől azt az eredeti büntetési felszólítást, illetve annak megküldésének igazolását, amelyre hivatkozva a követeléskezelő kéri a bírság megfizetését.

Amennyiben bármely határidő (elévülési idő) – akár a bírság megküldésére, akár a bírság behajtására – lejárt (és ezen idő alatt semmilyen olyan esemény nem következett be, aminek következtében az elévülés megszakadt vagy szünetelt volna), a felszólítással szemben ún. elévülési kifogás terjeszthető elő, amely alapján a teljesítés megtagadható.

 

2022.10.19.

További híreink