188

Klub

Nemzetközi autós szervezetek is elutasítják a B kategóriájú jogosítvány felosztását

Nemzetközi autós szervezetek is elutasítják a B kategóriájú jogosítvány felosztását

Az elmúlt hetekben többen is szót emeltek az ellen, hogy az Európai Parlament elé kerülő szakbizottsági jelentéstervezetben a B kategóriás jogosítvány felosztását javasolják B és B+ kategóriákra.

 

A vezetői engedélyről szóló irányelv felülvizsgálatának jelentéstervezete alapján a „B” kategóriában az 1,8 tonnáig, a „B+” kategóriában az 1,8 és 3,5 tonna közötti járművek vezetéséhez szükséges engedélyre lennének jogosultak az autóvezetők.

A Közúti Fuvarozók Nemzetközi Érdekvédelmi Szervezete (IRU), a Nemzetközi Automobil Szövetség I régiója (FIA I régió) és az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA)  mély aggodalmukat fejezik ki, határozottan ellenzik, és kérik a B kategóriás vezetői engedély két kategóriára való felosztásának felülvizsgálatát az Európai Parlament képviselőjének, Karima Delli-nek küldött közös levelükben:

 

Tisztelt Delli Asszony!

A Nemzetközi Közúti Közúti Szállítási Szakszervezet (IRU), az FIA Region I (FIA Region I) és az Európai Gépjárműgyártók Szövetsége (ACEA), amelyek a kereskedelmi közúti fuvarozók, az autós szervezetek, a mobilitást használók és a járműgyártók érdekeit képviselik, mély aggodalmukat fejezik ki és fenntartás nélkül ellenzik a B kategóriájú vezetői engedély két kategóriára történő felosztását: B kategóriára az 1,8 tonnáig terjedő járművek esetében és B+ kategóriára az 1,8 tonna és 3,5 tonna közötti járművek esetében, ahogyan azt a vezetői engedélyről szóló irányelv felülvizsgálatáról szóló jelentéstervezet (a továbbiakban: jelentéstervezet) javasolja.

Ezek a módosítások nem veszik figyelembe a vezetői engedélyekre gyakorolt valós következményeket, és tényleges veszélyt jelentenek a közúti biztonságra, a környezetvédelem fejlődésére, valamint az áruk és a személyek mobilitásának valós helyzetére és jó irányba történő előmozdítására.

 

A jelentéstervezetben szereplő javaslat

A jelentéstervezet egy új vezetői engedély kategóriát vezet be "B+" néven, az 1,8 tonnánál nagyobb tömegű járművek számára.

Konkrétan ez azt jelenti, hogy az elektromos autók (még a kompakt kategóriájú akkumulátoros elektromos járművek is nehezebbek 1,8 tonnánál az akkumulátor súlya miatt), valamint a nagyobb, bármilyen üzemanyaggal és energiával hajtott személygépkocsik és kisteherautók jelenlegi vezetőinek többsége új kategóriájú vezetői engedélyt kell majd szereznie. Ez mind a magánvezetőket, mind a személy- és áruszállító kisteherautók hivatásos vezetőit (taxisok vagy kisbuszok) érinti. A jelenlegi szabályok ugyanis csak egy engedélykategóriát, a B kategóriát írják elő a 3,5 tonnáig terjedő tömegű járművek számára.

A jelentéstervezet azt javasolja, hogy a B+ kategóriás engedélyt csak a B kategóriás engedély birtokában eltöltött kétéves próbaidő után lehet megszerezni, és csak akkor, ha a járművezető legalább 21 éves, valamint további vizsgákat és vizsgákat tett.

 

A B+ engedéllyel kapcsolatos problémák

Indokolatlan terheket és költségeket ró valamennyi járművezetőre: A B+ vezetői engedély megszerzéséhez szükséges további képzés és vizsga pénzügyi, adminisztratív és gyakorlati terhet jelentene minden jelenlegi járművezető számára, akiknek ehhez megfelelő átképzésre lenne szükségük. Az új vezetői engedélykategóriával kapcsolatos költségeken túl, amelyek a járműkategóriák által érintett valamennyi B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező uniós járművezetőt érintik, a 21 év alatti fiatal járművezetők is érintettek lesznek, mivel ők az első vezetési éveikben jellemzően a családi autóra támaszkodnak. A családi autók súlya gyakran meghaladja az 1,8 tonnát, különösen, ha elektromos meghajtásúak. Emellett egyes országokban a vezetési oktatást/gyakorlatot a szülők a nagy családi autókkal végzik. Ez az intézkedés megakadályozná, hogy egyes szülők megtanítsák gyermekeiket vezetni. A fiatal járművezetők elfogadhatatlan választás elé kerülnének: vagy megfizetik egy kis jármű árát egy korlátozott ideig (a szülői autó mellett), ha van rá módjuk, hogy megfeleljenek a B kategóriának, vagy tartózkodnak a nagyobb családi autók vezetésétől 21 éves korukig, amikor is jogosultak lesznek a B+ lehetőségre.

Ez növelheti a járművek számát, és megnehezítheti, hogy a próbaidő alatt vezetői tapasztalatot szerezzenek ezeken a járműveken. Ráadásul nincs statisztikai bizonyíték arra, hogy az 1,8 tonnánál nehezebb autók, különösen a fiatalabb járművezetők ezen alcsoportja (18 - 21 évesek) esetében, felülreprezentáltak lennének a baleseti arányokban.

A hivatásos járművezetőkre gyakorolt hatás: A módosítások jelentős pénzügyi hatással lesznek a hivatásos gépjárművezetőkre (pl. taxisok, csomagkézbesítők), akiknek új és költséges vezetői engedélyt kell majd szerezniük ahhoz, hogy hivatásos szolgáltatásaikat végezhessék. Ezen túlmenően a B+ vezetői engedély követelményén felüli további vizsgáztatási és tanúsítási lépések előírása tarthatatlan akadályt jelent a kerekesszékes fogyatékkal élők szállításához szükséges, alternatív üzemanyaggal működő furgonok vagy kisbuszok vezetői számára, amelyek, ha elektromos meghajtásúak, jellemzően több mint 3,5 tonna (akár 4,25 tonna) súlyúak. Az ilyen követelmények alkalmazása a mobilitás és a szállítás akadályozásához vezetne a hivatásos járművezetők millióinak átképzési követelménye miatt várhatóan kialakuló lemaradások miatt.

A piaci realitások figyelmen kívül hagyása: Számos, az Európai Unióban gyártott és nyilvántartásba vett jármű meghaladja az 1,8 tonnát, különösen, ha elektromos meghajtásúak. Ezt a tendenciát tovább erősíti az alternatív üzemanyaggal működő járművek egyre szélesebb körű elterjedése, valamint az új biztonsági és környezetvédelmi előírások, többek között az általános biztonsági rendelet által előírtak, ami a javasolt jövőbeli B kategóriát alkalmatlanná teszi a legtöbb, e határértéket meghaladó tömegű jármű befogadására. Ezen túlmenően ezek a javaslatok súrlódást okoznak a típusjóváhagyás és a vezetői engedélyre vonatkozó szabályok között, mivel nem világos, hogy mi az 1,8 tonnás határérték alapja. Ami a személygépkocsikat illeti, a jelentéstervezet utal a sportos haszonjárművekre (SUV). Azonban, az európai típusjóváhagyás szempontjából az SUV mint kategória nem létezik.

Akadályozza az elektromos járművek bevezetését: A javasolt B+ kategóriájú vezetői engedélyekre vonatkozó korlátozások gátolják az elektromos járművek elterjedését, amelyek többsége ebbe az új kategóriába tartozna. A fiatal járművezetők nem fognak tudni gyakorolni a nulla és alacsony károsanyag-kibocsátású járművekkel, ami aláássa az EU környezetvédelmi céljait.

 

Ágazatunk felhívása

Arra kérjük Önt, hogy vizsgálja felül a B+ kategóriára vonatkozó újonnan bevezetett módosításokat, amelyek mesterségesen és indokolatlanul B és B+ kategóriákra osztják a jelenlegi B kategóriás vezetői engedélyt!

 

Raluca Marian                         

Az IRU uniós érdekképviseletének igazgatója, és az EU melletti állandó küldöttség általános megbízottja          

Laurianne Krid 

főigazgató, FIA I. Régió

 

Sigrid de Vries

főigazgató, ACEA

 

Kelt: 2023.09.14.

 

Szeptember 18-án összeült az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsága (TRAN), hogy megvitassa a vezetői engedélyről szóló irányelv javasolt felülvizsgálatát és a járművezetéstől való eltiltás uniós szintű bevezetését. A vezetői engedélyekről szóló irányelv felülvizsgálatáról szóló vitában a franciaországi Zöldek képviselője, Karima Delli jelentéstevő határozottan megvédte jelentéstervezetének fő elemeit. A B+ vezetői engedélyt  illetően azonban a főbb képviselőcsoportok nem fejezték ki támogatásukat. A  javaslatról december 7-én szavaz a TRAN bizottság, a plenáris ülésen pedig 2024 februárjára vagy márciusára tervezik a szavazást.

 

A Magyar Autóklub a fenti levélben részletezett állásponttal ért egyet, és kéri a magyar EP képviselőket, hogy ne támogassák a javaslatot a szavazáson, tekintettel annak negatív következményeire.

 

2023.10.07.

 

További híreink