188

Klub

Tisztújítás a Magyar Autóklubnál

Tisztújítás a Magyar Autóklubnál

Tisztújítás a Magyar Autóklubnál

A Magyar Autóklub 2019.12. 19-én tartotta Tisztújító Országos Küldöttgyűlését, melyen az elmúlt időszak beszámolója is elfogadásra került. Ebben rögzítették, hogy a 2020-ban 120. évébe lépő egyesület gazdálkodása 2014 és 2019 között mindvégig stabil és kiegyensúlyozott volt. A tagsági szolgáltatások bővültek és a taglétszám csökkenése megállt. Az egyesület stratégiájának súlypontja volt a kooperáció a piac szereplőivel a tagsági lehetőségek bővítése érdekében.

Az előterjesztők a műszaki segélyszolgálat és a szervizszolgáltatások igénybevétele mellett az újítások igénybevételére is buzdították a résztvevőket: töltsék le az Autoklub nevű alkalmazást, csatlakozzanak a klubos mobilflottához, váltsák ki az azonnali üzemanyagkedvezményeket biztosító MAK-MOL Partner kártyát és éljenek a tagok számára elérhető kedvező banki szolgáltatások lehetőségével.

A Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság jelentésének elfogadása után következett a tisztújítás. Az elmúlt év folyamán országosan, minden régióban megújításra kerültek a regionális küldöttgyűlések, megválasztásra kerültek a regionális szervezetek elnökségei, elnökei. A Közép-Magyarországi Szervezetének elnöke dr. Andics László, a Dél-Dunántúli Szervezet elnöke ifj. Koncz István, a Dél- Alföldi Szervezet elnöke Lehmann István, az Észak – Alföldi Szervezet elnöke Koltai Ottó, a Közép –Dunántúli Szervezet elnöke dr. Farkas Károly, a Nyugat- Dunántúli Szervezet elnöke Kiss Ambrus.

Az egy éven át tartó folyamat lezárásaként a soron következő öt éves ciklusra az Országos Küldöttgyűlés egyhangú szavazattal választotta meg dr. Hatala Józsefet a MAK Elnökének, akit munkájában Kenderesy János, dr. Varga József és a Társelnöki cím használatára jogosult alelnök dr. Kovács Zoltán segít. A Magyar Autóklub Elnökségi tagjává választották Bíró Márk, dr. Faludi János, Kárpáti Ferenc, Mészáros Ferenc, Nagy Gergely, Székely András és dr. Bessenyei Gábor urakat, akik a regionális szervezetekben megválasztott regionális elnökökkel kiegészülve képezik a MAK Elnökségét. A Felügyelő Bizottság Elnökének Barta András, tagjainak Seres Antal és Tordai György kerültek megválasztásra, az Etikai Bizottság elnöke Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, tagjai Dr. Deméndi Zsuzsa és Kiss Albertné lettek.

2019.12.19

További híreink