188

Klub

A Magyar Autóklub felmérte a közlekedők véleményét a budapesti közúti közlekedés fejlesztési irányairól

A Magyar Autóklub felmérte a közlekedők véleményét a budapesti közúti közlekedés fejlesztési irányairól

A járványidőszakban a Főváros intenzív közlekedési átalakításokba kezdett. Biciklisávok kerültek kijelölésre, közlekedés elől lezárt területek bővítésével folyik a kísérletezés, különféle sebességcsökkentési koncepciók kerültek napvilágra, ugyanakkor az „M0” körgyűrű bezárásról, P+R parkolók létesítéséről, infrastruktúrajavítási tervekről nem hallani.

A Magyar Autóklub széleskörű online felmérést végzett a fővárosi közlekedésfejlesztési terveivel kapcsolatban, a vélemények megismerése érdekében. A kérdőívre 11 184 organikus kitöltés érkezett. A felhívás, illetve a kérdőív megjelent különböző média felületeken, kerékpáros és autós portálokon egyaránt, azt célozva, hogy minden közlekedő csoport véleménye teret kapjon.

A felmérésből kiderült, hogy a kitöltők többsége nem támogatja a sebességhatárok egységes csökkentését, sokkal inkább a differenciált csökkentés mellett teszik le voksukat, főleg azokon az útszakaszokon, ahol azt a baleseti statisztikák is egyértelműen indokolják. A kérdőívből az is látható, hogy a válaszadók nem támogatják a pesti rakpart és a Lánchíd lezárását az autós forgalom elől.

Az eredmények megerősítették a Klubot abban, hogy helyes úton jár. Az autós társadalom empátiával közelíti meg az intézkedéseket, de nem mondhat le a feltételrendszer előzetes vagy minimum párhuzamos kialakításáról.

 

1. Támogatja-e, hogy Budapesten a lakott területen levő fő- és közlekedési utakon megengedett sebességet egységesen 50 km/h-ra csökkentsék (a maximális sebesség 50 km/órára, a védett utcákban 30 km/órára)?

Válaszok

db

%

Igen

3499

32.1%

Nem

7050

64.6%

Nem tudom/nem válaszolok

362

3.3%

10911 kitöltőtől összesen 10911 válasz

Érdekes és visszatérő észrevételek:

 • - Az áthaladó forgalom függvényében vizsgálnám a kérdést. 2-3-4 sávos főutakon a 70 km/h sem számít veszélyes tempónak.
 • - Ha az elvett sávok helyére fasorokat telepítenek, akkor igen. Egyébként nem.
 • - A házak által nem szegélyezett, és/vagy zajvédő fallal védett utakon továbbra is 70 km/h kellene, hogy legyen a maximális sebesség. Ugyanakkor a védett utcákban 30 km/h ötletét támogatom.
 • - Egységesen nem, szerintem nem mindenhol indokolt az 50-es, de sok útszakaszon/területen be lehetne vezetni.
 • - Amennyiben a fő vonalakon (Hungária, autópálya bevezetők, Soroksári út, stb.), ahol nincs nagy gyalogos forgalom, megtartják a 70-et, akkor támogatom a védett 30-as, illetve 50-es korlátozásokat.
 • - Csak ha nem egységesen kezelik.
 • - Általános bevezetése nem jó megoldás, lényegében minden utca esetét külön kell vizsgálni, majd dönteni.
 • - Nem táblákkal kell csökketnteni, hanem az érvényben lévő sebességhatárokat kell betarttatni, a túllépőket pedig megbüntetni, de nagyon!
 • - Nem lehet egységes szabályt bevezetni. Gyakorlatilag kerületenként, a be- és kivezetőkre épülő lámpaciklusokat kell kialakítani.

 

2. Támogatja-e, hogy Budapesten a lakott területen levő mellékúthálózat utcáiban a sebességet egységesen 30 km/h-ra csökkentsék?

Válaszok

db

%

Igen

4053

36.8%

Nem

6651

60.3%

Nem tudom/nem válaszolok.

320

2.9%

11024 kitöltőtől összesen 11024 válasz

Érdekes és visszatérő észrevételek:

 • - Szerintem a hely adottságaitól függ: lakosság, út minősége, a környék ellátottsága, ebből adódóan látogatottsága...
 • - A helyi, kerületrészi lakosság véleményének figyelembe vételével.
 • - Általános bevezetése nem jó megoldás, lényegében minden utca esetét külön kell vizsgálni, majd dönteni.
 • - Nem táblákkal kell csökketnteni, hanem az érvényben lévő sebességhatárokat kell betarttatni, a túllépőket megbüntetni, de nagyon!
 • - Annyiban, hogy nem vagyok biztos a mellékhálózat definíciójában. Az egysávos utcáknál elfogadható.
 • - Minden esetben egyedileg kell dönteni!
 • - Egyéni elbírálás alapján, de az esetek többségében mindenképpen indokolt.
 • - A keskeny főútvonalakról a párhuzamos mellékutakra kellene a kerékpáros forgalmat terelni.
 • - Sűrű, belterületi jobbkezes utcák esetén az általános sebeségcsökkentés reális lehet.

 

3. Támogatja-e, hogy Budapesten a megengedett sebességhatárok differenciáltan változzanak, azaz ott csökkenjenek, ahol a baleseti statisztika indokolja, máshol maradhat a 60, illetve 70 km/órás sebességhatár?

Válaszok

db

%

Igen

8301

75.3%

Nem

2431

22.1%

Nem tudom/nem válaszolok

286

2.6%

11018 kitöltőtől összesen 11018 válasz

Érdekes vagy ismétlődő észrevételek:

 • - Ahol több a baleset, egyéb intézkedéseket kelll bevezetni, pl. lámpa, figyelemfelhívás, és csak ezek után vezetném be a sebességhatár csökkentését!
 • - Nem csak a baleseti statisztika indololhatja a differenciált sebességhatár csökkentést (pl. zajterhelés, alacsonyabb sebességhatárral nagyobb áteresztő képesség...)
 • - Gyorsforgalmi utak bevezető szakaszain véleményem szerint maradhat a 60-70 km/óra sebesség. Mindenhol máshol lehet csökkenteni 50 km/óra sebességre.
 • - Több rendőr kellene azokra az útszakaszokra.
 • - Véleményem szerint a problémákat egyéb módon kell megoldani (pl. jelzőlámpák felszerelése, több gyalogátkelőhely létesítése). A balesetek nagy része a KRESZ alapvető szabályainak be nem tartásából adódik, a sebességkorlátozás ezt nem fogja megoldani.
 • - Amennyiben nem baleseti szempontok, hanem szélesebb egyetértés esetén maradhat a magasabb sebességhatár.
 • - Mindenhol csökkentést szeretnék látni.
 • - Nem táblákkal kell csökketnteni, hanem az érvényben lévő sebességhatárokat kell betartatni, a túllépőket megbüntetni, de nagyon!
 • - Még jobb lenne digitális jelzőtáblákat kihelyezni, amelyeken a forgalomtól, időjárástól és hasonló tényezőktől függően változtatnák a megengedett sebességet.
 • - Nem csak baleseti statisztika indokolhatja a sebességhatár csökkentését, de igen, minden esetet külön kell vizsgálni!

 

4. Ha bármilyen módon támogatja a csökkentést, milyen okokból? (Több választ is megjelölhet.)

Válaszok

db

%

Környezetvédelem

3328

30.1%

Balesetmegelőzés

7071

64%

Zajvédelem

3078

27.8%

Továbbra sem támogatom

3441

31.1%

11055 kitöltőtől összesen 16918 válasz

Érdekes vagy ismétlődő észrevételek:

 • - Mert szeretnék sétálni, beszélgetni, ülni, állni, ÉLNI a városi tereken, nem csak közlekedni.
 • - Az általános csökkentést átgondolatlannak tartom, hisz a lassabb forgalom többet szennyez. De közlekedésbiztonsági szempontból indokolt helyen nem ellenzem.
 • - Megszüntetném a fém lassító küszöböket (=fekvőrendőröket), és kizárólag széleset, építettet engedélyeznék, a zajszennyezés elkerülése érdekében.
 • - Nem táblákkal kell csökkenteni, hanem az érvényben lévő sebességhatárokat kell betartatni, a túllépőket megbüntetni, de nagyon!
 • - Megfelelő lámpabeállításokkal folyamatosabb lehet a közlekedés - és talán alacsonyabb a fogyasztás is.
 • - A városok az emberekért vannak, nem pedig az autókért, ne igazítsanak mindent az autós forgalomhoz - parkolást, közterület használatot, járdákat. Az autós forgalmat igazítsák az élhető (emberi) városért.
 • - Egyenletes tempó, dugó csökkentés.
 • - Csak az észszerű, differenciált csökkentést támogatom, a 30 km/h nonszensz.

 

5. Indokoltnak látja-e a gépjárműforgalom visszaszorítását a közösségi közlekedés fejlesztése és P+R parkolók létesítése nélkül is?

Válaszok

db

%

Igen

3065

27.8%

Nem

7692

69.7%

Nem tudom/nem válaszolok

284

2.6%

11041 kitöltőtől összesen 11041 válasz

Érdekes vagy ismétlődő észrevételek:

 • - Megfelelő létszámú és nem drága P+R parkolók létesítésére lenne szükség.
 • - A kerékpáros közlekedés feltételeinek bővítése is szükséges.
 • - Mindenképp indokolt, de csak úgy, ha mellette fejlesztésre kerül a közösségi közlekedés, a P+R parkolók, valamint a kerékpáros úthálózat!
 • - Mindenképpen kellenek P+R parkolók!
 • - Valójában nincsenek P+R parkolók, de előbb utóbb el kell kezdeni a reformokat. Ez lehet, hogy meghozza a kollektív igényt, hogy legyenek parkolók. Szóval kezdjük el kiszorítani az autókat!
 • - Így is túl sok az agglomerációból jövő autós a fővárosban.
 • - Igen, ennek ellenére kiemelten fontos az alternatív közlekedési lehetőségek fejlesztése.
 • - Ha nem az autókra lennének optimalizálva a lámpaprogram és nem lenne ennyi autó az utakon, akkor ugyanennyi autóbusszal majdnem kétszer ilyen sűrűn lehetne közlekedni, tehát ez önmagában is fejlesztés lenne.
 • - Igen, vélhetően a home office jobban elterjed most, így azonos kapacitás mellett most megléphető.
 • - Fejleszteni kellene a tömegközlekedést!
 • - P+R és közösségi fejlesztés nélkül nem, azokkal igen!
 • - Igen, de az embereket vonják be jobban a közlekedésfejlesztésbe.
 • - A kerékpáros közlekedést fejleszteni, ösztönözni kell.
 • - Sose lesz ideális a közösségi közlekedés mindenki számára, ezért igen, minél előbb el kell kezdeni.
 • - Biztosan lehet, sőt szükséges is fejleszteni a közösségi közlekedést és bővíteni a P+R parkolók számát! De muszáj megkezdeni gépjárműforgalom csökkentését, most!

 

6.Támogatja-e Budapesten az autómentes övezetek bővítését?

Válaszok

db

%

Igen

6240

57.1%

Nem

4018

36.8%

Nem tudom/nem válaszolok

665

6.1%

10923 kitöltőtől összesen 10923 válasz

Érdekes vagy ismétlődő észrevételek:

 • - Igen, ha ezzel párhuzamosan kerékpármentessé teszik a fő sugár- és körutakat!
 • - Ha lesznek kerékpármentes övezetek is az autós forgalom levezetésére! Ez mégiscsak egy világváros, ahol 40-50 km-re is lehetnek egymástól az úticélok!
 • - Idős, mozgássérült ember hogyan közlekedjen!?
 • - Már nem a 20. században élünk, hogy mindent az autóknak rendeljünk alá. Van két lábunk, használjuk, csökkenne az elhízás és az ebből fakadó betegségek sora is.
 • - Ha lenne elegendő parkolóház, akkor határozottabb választ tudnék adni.
 • - Igen, de az övezetek határán parkolóházakat vagy mélygarázsokat kell építeni.
 • - A P+R bővítése és a tömegközlekedés javítása nélkül nem megy!
 • - Csak abban az esetben, ha megfelelő közlekedési alternatívát biztosítanak, illetve nem minden munkahelyet a belvárosban létesítenek.
 • - Az autómentes övezet egy ökörség. Elég a közszolgáltatókra, ELMŰ, FKF szemétszállításra gondolni, vagy a napjaink aranykorát élő házhozszállítására gondolni. Lehet kialakítani, de értelmetlen. Ergo több a kényelmetlenség vele mint a haszon. A megolás nem ezen az úton fog megszületni! Ez zsákutca, még ha helyenként élhetőbb városrészt is remélnek tőle!!
 • - Általánosságban igen, de csak széleskörű egyeztetés után.
 • - Végre lehessen beszélgetni is az utcán! Most nem lehet az autók zajától kiülni a teraszokra, lazán sétálni, kerékpározni.
 • - Attól függ, hogy hol lennének ezek az övezetek.
 • - Legkorábban azután, ha elkészül egy versenyképes, az autókat helyettesíteni is képes tömeg- és közösségi közlekedési rendszer. Jelenleg ettől nagyon messze vagyunk.

 

7.Támogatja-e, hogy a pesti rakpart forgalom elől elzárt, sétálóövezet legyen?

Válaszok

db

%

Igen

3709

34.3%

Nem

6471

59.8%

Nem tudom/nem válaszolok

639

5.9%

10819 kitöltőtől összesen 10819 válasz

Érdekes vagy ismétlődő észrevételek:

 • - Amennyiben elkészül az M0 autóút hiányzó szakasza, igen.
 • - A rakpart irányai miatt nem mellőzhető közlekedési csatorna. Befedése (alagút szerűen) és így a fedésen zöld övezet kialakítása az autós- és gyalogos forgalom számára is előnyös megoldás lenne, így a Duna nem lenne elvágva a várostól.
 • - Beleértve a kerékpáros közlekedést is.
 • - Szükség van rá, mint kerülőútra.
 • - Hétvégén és nyáron teljes mértékben.
 • - Ha lesz helyette valós, igazi elkerülő, pl. körgyűrű.
 • - Amíg nem ér körbe az M0 félkörgyűrű, addig ne korlátozzák az észak-déli irányú gépjárműforgalmat.
 • - Igen, de kellene egy ütős városrendezési terv, hogy mi lenne ott helyette. Tényleg rossz, hogy csak autókon, forgalmon átbukdácsolva tudunk eljutni a rakpartra. Igény van, lásd pesti oldalon a Moszkva sétányt.
 • - Legalább hétvégeken tavasztól őszig.
 • - Ez megnövelné a forgalmat a város többi részén, ahol értelemszerűen rontaná a helyzetet.
 • - Más városokban már régen megléptek ilyet, épp ideje nálunk is.
 • - Csak március 15. - október 23. között, és csak hétvégente.
 • - Ehhez azért komoly fejlesztések kellenek, de a Dunapart ne legyen már elsődlegesen autóút.
 • - Alternatív útvonal esetén támogatható.
 • - Amennyiben megoldható az autósforgalom máshol való elvezetése.
 • - Másképpen kell megoldani a sétálást - például a Duna fölé épített rámpákkal.
 • - Úgy legyen kialakítva, hogy időszakosan (pl. hétvégente) autók elől lezárható és gyalogosan/kerékpárosan élvezhető legyen.
 • - A városnak minden pontja több rendszert ötvöz egyszerre. Az elvett zöld területeket a rakpart NEM pótolja!!! Nem lehet ligetet varázsolni csodapálcával a rakpartra. Több feladatot kell elláson. Tömegközlekedés, kerékpár és gyalogos zóna. Akár taxis folyosó. Utóbbit inkább napközben, dugók esetén tenném alternatívának.

 

8.Támogatja-e, hogy a Lánchídon megszűnjön az autóforgalom?

Válaszok

db

%

Igen

4121

37.7%

Nem

6000

54.9%

Nem tudom/nem válaszolok

804

7.4%

10925 kitöltőtől összesen 10925 válasz

Érdekes vagy ismétlődő észrevételek:

 • - Csak részben támogatom. Szerintem hétfőtől-csütörtökig 6-18 óra között, pénteken 6-11 óra között továbbra is kellene autóforgalmat biztosítani a Lánchídon, ugyanakkor hétvégén, és éjszakánként nyugodtan lehetne sétálóövezet.
 • - Inkább támogatnám a valódi gyalogos és kerékpáros hidat/-hidakat, pl. a Parlament és a Batthyány tér között.
 • - Egy gyalogos hídra nagy szükség lenne!
 • - A magántulajdonú személygépkocsik ne közlekedhessenek, de a közösségi közlekedés, a mentők, tűzoltók, turista buszok közlekedhessenek.
 • - A nagy tehergépkocsik és buszok kitiltását viszont támogatom!
 • - Úgysem haladnak, csak a dugóban állnak. Biciklivel sokkal gyorsabban lehet átkelni.
 • - Igen, a BKV kivételével.
 • - Amennyiben épül helyette másik. Ne felejtsük el, hogy az ország összes dunai hídjának fele Budapesten található.
 • - Igen, de a mozgássérült járműtulajdonosok, BKV, mentő, tűzoltó, rendőr, a motorosok, és biciklisek átmehessenek.
 • - Csökkenjen az autóforgalom! HÍDVÁMMAL akár.
 • - Időszakosan, hétvégén, nyáron esetleg.
 • - A tömegközlekedés fejlesztése után.

 

 

9.Szükségesnek tartja-e az M0 körgyűrű bezárását a fővárosi forgalom csökkentése és a levegő tisztaságának a növelése érdekében?

Válaszok

db

%

Igen

7763

70.3%

Nem

2578

23.3%

Nem tudom/nem válaszolok

704

6.4%

11045 kitöltőtől összesen 11045 válasz

Érdekes vagy ismétlődő észrevételek:

 • - Amennyiben a környező településeket ez nem érinti hátrányosan.
 • - Az M0 körgyűrűt nem kéne bezárni, mert akkor a budai hegyvidéket rongálná meg az új autópálya.
 • - Mindenképpen szükséges! Hozzáteszem, az eredeti, fővároshoz közelebbi nyomvonalon, nem Budapesttől 50-100 km-re...
 • - Igen, de ne Esztergomon keresztül!
 • - M0 bezárása segít, de enélkül is el lehet kezdeni a fővárosi forgalom csillapítását.
 • - Már 10 éve is késésben voltak az építők. Az építés halogatásával csak romlik a városban élők egészségi állapota, és egyre több idő megy kárba a szűk városi utakon való araszolgatás közben.
 • - Igen, amennyiben nem fölösleges alagutakat, és erdők, természetvédelmi területek pusztulását jelenti mindez.
 • - Amíg a teherforgalom nem csökken, addig kényszerből támogatom.
 • - Sajnos akkora kerülővel épült meg, hogy jelenleg gyorsabb átszelni az egész várost, mint a körgyűrűn eljutni pl. az M3-tól az M7-ig. Ezzel együtt kötelezném a teherautókat a használatára és ingyenessé tenném.
 • - A városon átmenő forgalmat ez jelentős mértékben csökkentené.
 • - Több európai nagyvárosban sem lehet a belvároson áthajtani, hanem körgyűrűkkel oldják meg.
 • - Belső autópálya (hídon vagy alagútban) is indokolt lenne, a városban max 3 kihajtási ponttal.
 • - Félő, hogy az észak-nyugati vonalon nagy környezeti károkat okozna az M0 befejezése. Az autópályákat sem fejleszteném, minden létező módon a kevesebb autózást népszerűsíteném.
 • - Ezzel egyidőben a tranzit forgalomat teljesen ki kell tiltani Budapestről!
 • - Nagyon nagyon sürgősen - 15 éve kész kellene lennie!!!
 • - Ez nem kérdés. Újpestről, vagy Óbudáról nem fog az ember keletre kerülni az M7-M1 irányhoz, hanem a városon keresztül hajt most.
 • - Többek közt azért is, mert 1987 óta még nem sikerült.

 

10. Elsősorban milyen módokon közlekedik Ön Budapesten? (Több választ is megjelölhet.)

Válaszok

db

%

Autóval

8390

75.5%

Motorral, robogóval

468

4.2%

Gyalog

4167

37.5%

Tömegközlekedéssel

6792

61.1%

Kerékpárral

2849

25.6%

Alternatív közlekedési eszközzel (elektromos roller, gördeszka)

276

2.5%

Nem tudom/nem válaszolok

36

0.3%

11114 kitöltőtől összesen 22978 válasz

Megjegyzések:

 • - Közösségi automegosztóval is.
 • - Amíg ingyenes a parkolás autóval, utána nem tudom.
 • - Rokkantként autóval.
 • - Autóval is, de ritkán.
 • - Távolságfüggő is, én szeretek gyalogolni.
 • - Vonat, tömegközlekedés
 • - A koronavírus óta autóval, előtte tömegközlekedéssel jártam munkába.
 • - Elektromos rollerre nincsen pénzem.
 • - Van autóm, de sietek, azért nem használom Budapesten...
 • - Mindig azt választom, ami az adott célra praktikus. Az autót csak hosszabb távokra, illetve akkor használom, ha 3-4-en utazunk, vagy ha terjedelmes csomagokat kell szállítanom.
 • - Idős és beteg családtagok miatt más megoldás nincs, csak az autó!
 • - Városon belül gyalog vagy kerékpárral, ha az úticél városon kívüli, akkor autóval.
 • - Autóval megyek addig a pontig, ahol átszállhatok arra a tömegközlekedési járműre, ami közvetlenül arra a helyre visz, ahol nehéz és drága lenne parkolni. Külső kerületekben autóval közlekedem.
 • - Az egyéb eszközökkel nehezen megoldható irányokba autóval.
 • - Autóval és tömegközlekedéssel
 • - Mivel a városrészemen semmiféle tömegközlekedés nincs, így azt nem tudom használni megfelelően.
 • - Carsharing rendszert használok: MOL Limo
 • - Hibrid autóm van, így ez olcsóbb, mint bármelyik tömegközlekedés. Ezt kellene támogatni! Sokkal nagyobb kedvezményeket adni az elektromos autók vásárlóinak, hiszen ezzel lehetne jelentősen csökkenteni a városi levegő szennyezettségét.
 • - Autót nem érné meg fenntartanom, kerékpárhoz már öreg vagyok

 

11.Milyen okokból használ autót Budapesten?

Válaszok

db

%

A munkámhoz elengedhetetlen a gépjármű használata

3712

37%

Gyermekeimet szállítom iskolába, óvodába, különórákra

1141

11.4%

Kényelmi szempontok miatt

3429

34.2%

A közösségi közlekedés nem megfelelő színvonalú

1881

18.8%

A közösségi közlekedés menetrendje nem megfelelő

1385

13.8%

Nem használok autót Budapesten

1578

15.7%

Nem tudom/nem válaszolok

207

2.1%

10028 kitöltőtől összesen 13333 válasz

Megjegyzések:

 • - Egészségügyi korlátozottságom miatt.
 • - Nagybevásárláshoz használom csak az autóm.
 • - Érd – Budaörs -11.ker - Örs vezér tere - Soroksár vonalon mozgok minden nap. Nincs időben és minőségben “élhető” alternatíva jelenleg ekkora napi távra.
 • - Rossz tarifarendszer, ingyenes P+R hiánya
 • - Koronavírus miatt a tömegközelekedés nem javasolt közlekedési forma
 • - Tömegközlekedéssel nem szállítható, nagy méretű tárgyak szállítása során használok autót.
 • - Ritkán használok autót, olyankor szinte mindig kényszerből, nagyon ritkán kényelemből.
 • - Igyekszem a tömegközlekedést előnyben részesíteni az autóval szemben.
 • - Rokkant idősként NEM tudok fel/le szállni a járművekre és nem tudok sokat gyalogolni sem.
 • - Autóval csúcsidőben 30 perc, tömegközlekedéssel ez 70 perc + gyaloglás.
 • - Bevásárláshoz, cipekedéshez, távoli helyszínek eléréséhez használom az autót.
 • - Autó = Nagybevásárlás, nagyszülőkről való gondoskodás
 • - Beteg hozzátartozómat hordom orvoshoz autóval és nem engedhetem meg a taxizást
 • - A belvárosban sosem használok autót, de ha a külkerületekbe megyek, ahol ritkábban jár a BKK, és biztosan van parkolóhely, az autót választom.
 • - Budapesten belüli közlekedésre nagyon ritkán használok autót, csak akkor, ha tömegközlekedéssel nagyon sok átszállással tudnám megtenni, vagy ha olyan helyre kell eljutni, ahová célszerűbb autóval, mint tömegközlekedéssel (pl. 99-es busz útvonala...)

 

12. Ha Ön jellemzően autóval közlekedik a fővárosban, váltana-e mégis többször kerékpárra, amennyiben több és biztonságosabb kerékpárút állna rendelkezésére?

Válaszok

db

%

Igen

2727

25.3%

Nem

5611

52.1%

Nem közlekedem autóval

1843

17.1%

Nem tudom/nem válaszolok

581

5.4%

10762 kitöltőtől összesen 10762 válasz

Megjegyzések:

 • - Mozgáskorlátozottként élek, nem tudok kerékpárt használni. Amíg tudtam, nem autóztam.
 • - Nem ezen múlik. A távolság amit meg kell tegyek minden nap, kerékpárral sokkal több időt igényelne.
 • - A kerékpár jármű, nem biztonságos kerékpárutakat, hanem biztonságos utakat szeretnék.
 • - Agglomerációban lakom a fővárosban dolgozom, nem megoldható a kerékpáros közlekedésem.
 • - A város légszennyezettsége nem igér hosszú egészséges életet a kerékpáros közlekedőnek sem.
 • - Igen, kerékpárban gondolkodom.
 • - Életkorom, egészségi állapotom miatt most nem. 50 éves koromig rendszeresen - naponta - bicikliztem.
 • - Senki nem gondolhatja komolyan, hogy a kerékpár megfelelő alternatíva lehet egy Budapest méretű városban. Már a felvetés is nevetséges.
 • - Biciklin nem tudok árut fuvarozni.
 • - Egyénileg igen, de ha a családdal megy az ember, akkor nem.
 • - Autóval is, tömegközlekedéssel is közel 1 órát kell utaznom csúcsidőben. Ezt kerékpárral nem vállalom be.
 • - A budai hegyekben lakom, nem alternatíva a kerékpár.
 • - Amikor csak lehet, kerékpárral közlekedem.
 • - Bizonyos esetben/távon igen, de úgy, hogy ráfestenek az aszfalt szélére "kerékpár-sávot" esélytelen, mert balesetveszélyes.
 • - 66 évesen már nem kerékpározom.
 • - Nem áll rendelkezésre zuhanyzó a munkahelyemen.
 • - Azon az útvonalon, ahol én autóval járok, a gyakori és igen meredek emelkedők miatt nem tudnék biciklizni. Ráadásul nem is tudnám hová tenni, amikor átváltok tömegközlekedési eszközre. A munkahelyemig 15 km-t kellene bicikliznem, ezt végképp nem vállalnám be.
 • - Jelenleg is aránylag sokat kerékpározom és eddig mindig, mindenhova nyugodtan el tudtam jutni, ahova szerettem volna. Nyári időszakban heti több alkalommal közlekedem kétkeréken a Tétényi út és az Orczy tért között (Tétényi út - Bartók B. u. - Szabadság híd - Vámház körút - Kálvin tér - Baross u. útvonalon), tehát nem végig kerékpár úton és mégis mindig biztonságban éreztem magam. Az autósok részéről folyamatosan nő a tolerancia és az odafigyelés. Aki megfelelő magabiztossággal tudja használni ezt a közlekedési eszközt, anna szerintem nincs szüksége külön kerékpárutakra. Tehát inkább meg kell tanulni biciklizni. Csak az autósok és a biciklisek közötti ellentéteket élezi ki feleslegesen az autós sávok terhére megvalósuló kerékpárúthálózat bővítése.

 

13. Ha Ön jellemzően autóval közlekedik a fővárosban, váltana-e közösségi közlekedésre, amennyiben több és egyszerűen igénybe vehető P+R parkoló állna rendelkezésre?

Válaszok

db

%

Igen

5085

47%

Nem

3014

27.9%

Nem közlekedem autóval

1969

18.2%

Nem tudom/nem válaszolok

744

6.9%

10812 kitöltőtől összesen 10812 válasz

Megjegyzések, észrevételek:

 • - A megfelelő helyeken bővített P+R motiváló a váltásra.
 • - Így is addig megyek csak be autóval, ameddig feltétlen szükséges.
 • - Használom a tömegközlekedést is, személy szerint nincs szükségem P+R parkolóra.
 • - A belvárosban lakva a P+R parkolók létesítése nem érintene.
 • - Most is igyekszem így közlekedni.
 • - Budapesten csak esetenként használom az autót, általában a tömegközlekedést választom.
 • - Eldöntöm, ha lesz több P+R parkoló.
 • - Igen, ha a több ŐRZÖTT P+R parkoló lenne, és a tömegközlekedés színvonala jelentősen nőne.
 • - Sajnos az Örs vezért terén az összes valódi P+R parkolót beépítették már (lásd Árkád, Ikea, Cédrus piac). Ami terület megmaradt az autósoknak (házak között az utcán) azt meg szép sorban fizetőssé tették. Így egyre messzebb tudok csak parkolni a metrótól. De egyelőre még igen, kiszászállok az autóból és átülök a metróra, de eljöhet az az idő, hogy ha már mindeképpen fizetnem kell, hogy nem teszem le az autót. Elkeserítő a kerületek hozzáállása a parkolásokhoz. Egyre több parkolót tesznek fizetőssé, azokat is, amelyek pedig kifejezetten azért épültek, hogy az emberek átszálljának a tömegközlekedési eszközökre... Nagyon nem jó tendencia ez.
 • - Sokkal-sokkal több P+R parkoló kellene!
 • - Évtizedes elmaradásban vannak a P+R parkolókkal. De! Technika fejlődésével ez talán kibekkelhető. Javítani kell az agglomerációk tömegközlekedését! Az egyéni autóhasználat visszaszorításával, pl. kistérségekben a lakosok csoportos szállítását az állomásokra elektromos járművekkel.
 • - Nem függ össze az autóhasználatom a P+R parkolókkal.
 • - Akkor váltanék, ha olcsóbb lenne és tőlünk normálisabb villamosok közlekednének, nem 50 évesek, ami télen hideg, nyáron meleg.

 

14. Ha Ön jellemzően autóval közlekedik a fővárosban, váltana-e mégis alkalmankénti használatra feljogosító csökkentett árú BKK bérletet? 

Válaszok

db

%

Igen

4852

46.1%

Nem

2882

27.4%

Nem közlekedem autóval

1941

18.5%

Nem tudom/nem válaszolok

840

8%

10515 kitöltőtől összesen 10515 válasz

 • ​​​​​Megjegyzések, észrevételek:
 • - Már az is nagy eredmény lenne, ha időkorlátossá válna a BKV jegy.
 • - Van BKV bérletem is.
 • - Korom miatt már ingyenesen használom a BKK járatait.
 • - Miért kellene csökkentett árú bérletet adni? Így sem drága, hiszen 10 éve nem emelték az árát.
 • - Ingyen használhatom a BKK járatait.
 • - Van éves bérletem, a belvárosi úticélt tömegközlekedési eszközzel érem el.
 • - Van éves bérletem, de az autót nem tudom elhagyni a napi közlekedésemből, mert busszal megtenni az utat 2x-3x annyi idő lenne.
 • - A belvárosban nem lehet autóval közlekedni. A tömegközlekedés sokszor zsúfolt. Aki nem metrózik, jó eséllyel fog kerékpárra váltani.
 • - Van bérletem, mert kombinálva utazom.
 • - Taxi helyett venném igénybe, ha normális járművekkel és menetrenddel rendelkezne a BKV.
 • - Szerintem ez is egy jó megoldás lenne a gépjárműforgalom csökkentésére - én viszont már elmúltam 65 éves, így nem érint közvetlenül.

 

15. Ha Ön jellemzően közösségi közlekedést vesz igénybe a fővárosban, váltana-e kerékpárra, amennyiben több és biztonságosabb kerékpárút állna rendelkezésére?

Válaszok

db

%

Igen

3262

30%

Nem

4887

44.9%

Nem használom a közösségi közlekedést

1984

18.2%

Nem tudom/nem válaszolok

749

6.9%

10882 kitöltőtől összesen 10882 válasz

Érdekes vagy visszatérő észrevételek:

 • - Nem biztonságos kerékpárutat, hanem biztonságos utat szeretnék.
 • - Túl messze van biciklivel az úti célom.
 • - Nincs kerékpárom és nem tudok biciklizni.
 • - A légszennyezettség nem kerékpárosbarát.
 • - Korom miatt nem.
 • - Nem, mert rossz az egyensúlyérzetem, ezért balesetveszélyes lenne és a hozzátartozómat sem tudnám vinni.
 • - Nem, mert egyrészt ellopják, másrészt nem tudom használni esőben, emellett leizzadnék.
 • - 66 évesen már nem kerékpározok.
 • - Nincs zuhanyzási lehetőség a munkahelyemen.
 • - Túl nagy távolságot kellene megtennem, naponta oda és vissza 15-15 km-t, meredek emelkedőkkel tarkítva.
 • - Jó időben igen.
 • - Felesben használom a BKV-t és a kerékpáromat.
 • - Nem tudok kerékpározni, de ettől még embernek érzem magam.
 • - Természetesen igen, ha a munkahelyi kerekpár tárolást a cég lehetővé teszi, vagy valamilyen formában az állam erre ösztönzi a cégeket.
 • - Többet kerékpároznék a gyerekkel.
 • - Fontosak lennének a biztonságos kerékpárutak.
 • - A város egész jól kerékpározható, de mind az autósok, mind a kerékpárosok részéről nagyobb fokú fegyelem szükséges.
 • - Tavasztól őszig rendszeresen kerékpározom, a kerékpárutak / sávok megléte kevésbé szempont.
 • - Néha. Tömegközlekedést és kerékpárt vegyesen használnék.
 • - Már így is többnyire kerékpárral közlekedek.
 • - A BKK-n majdnem minden reggel megtalálható egy-egy olyan ember, aki összevizeli az üléseket, összeköpködi és vegzálja a többi utast. Erre fizessek 10.000 Ft-ot? A bicikli pedig sajnos egy fülfertőzés miatt nekem sosem lehet opció.

 

16. Indokoltnak tartja-e, hogy a közutak, közterületek használati rendjének szabályozása során elsősorban a helyben lakók érdekeit vegyék figyelembe, háttérbe szorítva a távolabb lakók és a turizmus érdekeit?

Válaszok

db

%

Igen

7072

65.2%

Nem

2880

26.5%

Nem tudom/nem válaszolok

899

8.3%

10851 kitöltőtől összesen 10851 válasz

Érdekes vagy visszatérő észrevételek:

 • - Maximálisan.
 • - Hagyjunk már fel azzal, hogy a belvárosi lakos "ingyen" parkolónak használja a közutakat! Lehetne ezeken a főutvonalakkal párhuzamos utcákon kerékpár út, parkoló nélkül!
 • - Turisták által nagyon kedvelt belvárosi, vagy csak frekventált helyeken szerintem egy az egyben nem lehet elsősorban a helyben lakók igényeit figyelembe venni. Az biztos, hogy jobban figyelembe lehet venni, de szélsőségesen, kizárólag csak az ő érdekeik nem tudnak érvényesülni.
 • - Nem, mert a mozgás szabadságot ilyen módon ne korlátozza senki. Ha itt korlátozzák a mozgást pl. autóval, akkor az több utcával arréb okoz problémát és a sok korlátozással a város hamar betudja zárni magát.
 • - Fizetős helyen nem állok meg (még munkavégzés miatt sem), mert egyetértek a parkolásgazdálkodás elveivel, de a "pénzlehúzás"-sal nem.
 • - Feltéve, hogy legyenek gyorsabb tranzit folyosók a nagyobb főutakon.
 • - Szerintem az egyensúly megtalálása a legfontosabb, ez nehezen dönthető el a körülmények részletesebb vizsgálata nélkül.
 • - Igen, amennyiben van elég parkolóhely vagy P+R parkoló.
 • - A helyben lakók véleménye, érdeke a legfontosabb.
 • - Ez túl általános kérdés. Ahol pl. én lakom, nincsenek turisták, így azt gondolom, hogy itt igen, az ittlakók szempontjait vegyék figyelembe. De a belvárosban már más a helyzet. Kompromisszumokat kell kötni. De nem tudom, hogy a kérdés konkrétan mire irányul. Pl. a parkolásra? örök dilemma kinek "jár" a parkolás joga? Annak, aki ott lakik vagy annak aki éppen arra jár? Az utak mentén való parkolás, úgy gondolom mindenkinek egyformán joga, hiszen mindenki adójából épültek. Ha a köztéri dajdajozásról beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy az ottlakók joga előrébb való. Ha a belvárosban több utcát (nem a Rákóczi utat vagy a Kossuth Lajos utcát) forgalom csökkentetté teszünk, azzal azt hiszem mindenki jól jár.
 • - Igen, de a helyben lakók érdekei között kiemelt figyelemmel kell lenni a helyben lakó, autót rendszeresen használók érdekeire.
 • - Tekintettel hogy ez döntően a lakóhely élhetőségéről és a levegő minőségéről szól, ami alkotmányos jog, egyértelműen érvenyre kell juttatni a helyi lakosság elképzelését, vagy legalább törekedni az elérésének legjobb mértékére.
 • - Ezek nem szembeállítható dolgok! A távolabb lakók nem rosszindulatból járnak Budapestre, hanem vagy munkavégzés miatt, vagy a pénzüket költeni vásárolni vagy turizmus céljából. Ez a helyben lakók érdeke.

 

17. Egyetért-e az ideiglenes kerékpársávok intenzív fejlesztésével a jelenlegi járványhelyzetben?

Válaszok

db

%

Igen, de csak ideiglenesen

2492

22.6%

Igen, sőt állandó jelleggel is támogatom

3889

35.2%

Nem

4266

38.6%

Nem tudom/nem válaszolok

400

3.6%

11047 kitöltőtől összesen 11047 válasz

Érdekes és visszatérő észrevételek:

 • - Úgy kéne fejleszteni a biciklisávokat, hogy ne a mozgó autóforgalomtól vegyenek el sávokat, mert a dugóban álló autó szennyezi a levegőt.
 • - Értelmetlen.
 • - Nem csak felfesteni kellene, hanem az úthibákat is javítani.
 • - Nem látom be, hogy a kerékpározás miért előnyösebb a járvány terjedésének megakadályozása szempontjából az autó használatánál. Egyedül (vagy egy háztartással élőkkel) az autóban hogy fertőzök meg valakit?
 • - A járványhelyzet nem fog elmúlni. Vagy ez, vagy ha már járvány úgy is lesz, sokkal jobb lenne, ha mindenki elfelejtené az autókat és mozogna, sportolna is.
 • - Igen, de október 23 - március 15 között szüntessék meg.
 • - Igen, csak biztonságosabb kialakítás kéne.
 • - Már most is 6-8 zöldlámpa váltás kell ahhoz, hogy egy sávon haladjon a forgalom a kereszteződésben. Már most is elhibázott döntés a kőrúti kerékpársáv!
 • - Azért néhány kerékpáros tönkre teszi az autósok idegeit.
 • - Egy-egy kerékpárost lehet látni ezeken, elkapkodott, demagóg marhaság volt ezek bevezetése.
 • - Ezek a sávok józan ember számára világos, hogy egy rendszert alkotnak. Átjárhatóságot biztosítanak.
 • - Járvány idején pont az egyéni, zárt autóban való közlekedést pártolom, nem az egymás képébe lihegést.
 • - Más, teljesen elkülönülő sávokra lenne szükség. Lásd: Bajcsy-Zsilinszky út.
 • - Egyetértek azzal, ha a kerékpáros forgalmat a lehető legjobban elválasztják a járműforgalomtól. Biztonságosabb mindenkinek. A jelenlegi járványhelyzet nagyjából elmúlt, a forgalom is kezd visszaállni a korábbi szintre.

 

2020.09.11.

További híreink