188

Oldtimer

Milyen változások várhatóak 2022. január 1-től a muzeális minősítésben?

A Magyar Közlönyben 2021.09.08-án megjelent kormányrendelet szerint a következő évtől átalakul, megújul és naprakésszé válik a muzeális minősítés rendszere, melyet több szervezettel együtt a Magyar Autóklub is támogatott. Jelentős változás a minősítés rendszerében a megalkotása (2003) óta nem történt, a mostani megújítás a megváltozott hazai és nemzetközi környezetet és a felújítási és restaurálási trendeket hivatott lekövetni. A több jogszabály kibővítését és változtatását tartalmazó 524/2021. számú kormányrendelet néhány nagyobb és több kisebb változást hoz a veterán korú járművek elismerési rendszerébe, ezeket kívánjuk most sorba venni kibontva a rendelet jogi nyelvezetéből:

 • - Megszűnik a muzeális bizottság fogalma, ehelyett a muzeális minősítő szervezetet jelöl ki, amely szervezetet a minősítések elvégzésében teljes körű felelősséggel és joggal ruházza fel. Muzeális minősítő Szervezetként a Kormány a Magyar Autóklubot jelöli ki. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Autóklub nem természetes személyként viseli a felelősséget a minősítések megszervezéséért, a jogi szabályok, szabályzat betartásáért és betartatásáért. Ehhez a rendelet a jogokat is megadja.
 • - A rendelet lehetővé teszi azt a régóta várt lehetőséget, mely rengeteg idő és anyagi megtakarítást jelent az ügyfeleknek. A Magyar Autóklub jogosult lesz a muzeális jellegű jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálatára. Ez a passzus biztosítja, hogy a minősítéssel egy időben és egy helyen történjen a műszaki vizsga, a Klub vizsgáló állomásán. Papírok oldalán ez azt jelenti, hogy időben és helyben együtt készülhet le a muzeális igazolás és a Műszaki Adatlap.
 • - Az egyedi minősítési döntéseket muzeális járműszakértő vagy szakértők hozzák meg. A szakértők számára képzési, vizsgáztatási és névjegyzékbe vételi kötelezettséget írtak elő. További olyan feltételeknek is teljesülnie kell a szakértők munkája során, mint az összeférhetetlenség és minősítés eredményétől független díjazás.
 • - A minősítésre állított jármű „eredeti állapotát” kibővítették és a jármű egyedgyártási időszakára jellemző állapotaként határozták meg, amely lehetővé tesz a gyártási időszakon belüli műszaki kialakítások elfogadását is.
 • - Amennyiben a gyártási év mellett a gyártási hónap is igazolható, úgy a jármű az életének 361. hónapjában is minősítésre állítható, mely rugalmasabbá teszi a korábbi „naptári év” szerinti életkor értelmezést.
 • - A tulajdonos változás esetén az új szabályok szerint nem szükséges muzeális minősítés elvégzése, csak tulajdonjog-változáshoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség került előírásra.
 • - A muzeális előminősítést a muzeális minősítő szervezet általi ellenjegyzésen alapuló nyilatkozat váltja fel, melynek eredményeképpen az átmeneti időre történő kivonás kérelmezhető a Kormányhivatalokban.
 • - A minősítő szabályzat kidolgozását a KTI Közlekedés Tudományi Intézet feladatai közé sorolja a rendelet, melyet a Magyar Autóklub, a MAVAMSZ és a Közlekedési Múzeum jogosult véleményezni. A szabályzat részletezi és pontosítja a rendeletben előírt feladatokat, felelősségeket. A szabályzatot a közlekedésért felelős miniszter hagyja majd jóvá, biztosítva ezzel a szabályzat alkotás és a minősítés végrehajtás függetlenségét és ellenőrizhetőségét.
 • - A Magyar Autóklub, mint muzeális minősítő szervezet munkáját szakmailag támogatja a MAVAMSZ és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum közreműködőként.
 • - Újdonságként bekerült a típusleírás fogalma, mely a minősítésre állított járműegyed típus eredeti állapotára vonatkozó teljes műszaki leírást jelenti. A tervek szerint a típusleírások felépítkező rendszerben kerülnek kidolgozásra és a minősítő szervezet honlapjára feltöltésre, de továbbra is adott a lehetőség ennek hiányában a korábbi gyakorlat szerinti műszaki dokumentáció bemutatására.
 • - Egzakt definíciót kaptak a kizárási okok, miszerint a muzeális minősítő vizsgálat keretében nem minősíthető muzeális jellegűnek a jármű, amennyiben lényegesen módosításra került. Tehát a jármű fő egységei – beleértve a hajtómotort, alvázat (motorkerékpár vázat, önhordókarosszériát), nyomatékváltót, kormányberendezést, első felfüggesztést, hátsó felfüggesztést, karosszériát – úgy kerültek megváltoztatásra, hogy a javítás során nem követték a járműegyed eredeti állapotával megegyező méreteket és anyagtípusokat. A mérlegelés részletes technikai és adminisztratív szabályait a minősítő szabályzat fogja leírni.
 • - A muzeális minősítő szervezetet (MAK) a közlekedési hatóság a KTI közreműködésével ellenőrzi majd.
 • - A minősített jármű - korából és gyártási időszakára jellemző technikai megoldásokból fakadóan - mentesülhet egyes műszaki feltételek teljesítése alól, melyek rögzítésre kerülnek a minősítés és a műszaki vizsga során.

A szabályzat alkotás során a rendelet rész szabályozásai, pontosításai, adminisztratív és technikai részletei kerülnek kidolgozásra és kiadásra, egyértelművé téve az ügyfelek és a minősítés szereplőinek jogait és kötelességeit. A szabályzat közzététele a Magyar Autóklub honlapján történik meg.


Budapest Főváros Kormányhivatala Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztály Műszaki Osztályától kapott tájékoztatása alapján a — közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016 (XII. 2.) Korm. rendelet 5/B.§-a szerint a muzeális jellegű járművek minősítése során közlekedési hatósági feladatokat is ellátó — Magyar Autóklub által kiállított a muzeális jellegű járművek minősítési eredményeit tartalmazó 4. számú mellékletet — a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 89.§ (1) bekezdése értelmében — magyar hatóság által kiállított hivatalos okmánynak minősül. Hivatkozott jogszabályok tükrében a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró hivatalos okmányok - ideértve muzeális jellegű járművek 4. számú mellékletét - a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek.

A Magyar Autóklub Oldtimer Szekciója

Magyar Autóklub már 1900 óta szolgálja a hazai automobilizmust és mindig kiemelten kezelte a műszaki értékek megőrzését. Az Oldtimer Szekció feladata a muzeális járművekhez és azok tulajdonosaihoz kapcsolódó tevékenységek integrált és koordinált összefogása. Elsődleges feladata az oldtimeres társadalom érdekeinek képviselete és érdekeinek érvényesítése úgy a jogszabály alkotók, mint a jogalkalmazó hivatalok és hatóságok felé.

Autóklubunkat múltja is kötelezi, hogy a klasszikus jármű találkozók szervezése és azokon történő aktív részvétel is hangsúlyos része legyen a Szekció munkájának.

Jogszabályi alapon az Autóklub látja el a muzeális járművek minősítése során a technikai, technológiai és adminisztratív feltételek biztosítását. Évente mintegy 1000 járművet vizsgálnak meg Klubunk 16 állomásán, ezért az Oldtimer Szekció egyik kiemelt tevékenysége a muzeális minősítés működésének támogatása és fejlesztése. A Magyar Autóklub a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Történelmi Bizottságában (CHI) Magyarországot képviseli.

Bővebb leírást és információkat az Oldtimer Szekció a hivatalos oldalán talál.

Hogyan lehet OT rendszámos a járművem?

Klasszikus, historikus, veterán, oldtimer - többféleképpen nevezzük, de ugyanazt jelenti: rajongásunk tárgya. Klasszikus technika, historikus fejlődés, veterán gurulás, oldtimer szépség… minden egyben a GÉP. A gépnek pedig a közúton a helye, hogy ne csak egy száraz garázsban álljon. Ahhoz, hogy közforgalomban OT rendszámmal tudjuk használni 30 évnél idősebb megőrzött állapotú vagy restaurált járművünket három állomást kell végigjárnunk:

Első lépés a muzeális minősítés megszerzése. A 30 évnél idősebb járművek két fontos feltétel teljesítése esetén kapják meg a megfelelt minősítést: a jármű eredeti műszaki jellemzőit nem változtatták meg vagy annak megfelelően állították helyre valamint olyan esztétikai állapotban van, hogy alkalmas típusának bemutatására. A minősítésre a naptár által jelzett időpontokban van lehetőség. Érdemes már legalább két héttel korábban előjegyeztetni a járművet a Magyar Autóklub 16 muzeális minősítő helyének egyikén. A minősítés költsége minden minősítő ponton megegyezik.

Második lépés a forgalomba helyezés előtti műszaki átvizsgálás. Az eljárás hatósági sorokon történik, melynek eredménye a Műszaki Adatlap. A muzeálisan minősített járműnek a gyártási korának megfelelő műszaki megoldásokat kell felmutatnia, így mentességet kaphat a mai műszaki követelmények alól.

Harmadik, záró lépés a Kormányablak/Okmányiroda ügyintézése. A muzeális minősítés igazolásával és a Műszaki Adatlappal a rendelet szerint bármely Kormányablakban, mint Hivatalban váltható ki az OT rendszám és a hozzátartozó forgalmi engedély. Itt is érdemes előjegyzett időpontban érkezni.

A muzeális minősítés és műszaki vizsga 5 évig érvényes az OT rendszám esetén. Az ismétlődő vizsgálatok a fenti sorrendben történnek, azzal a kivétellel, hogy a Kormányablak/Okmányiroda ügyintézés csak adatváltozás esetén szükséges.

OT rendszámhoz kapcsolódó kedvezmények:

 • adómentesség: nincs regisztrációs és teljesítmény adó kötelezettség
 • kedvezményes kötelező biztosítás
 • 5 éves műszaki érvényesség

A minősítés szabályzata és a tájékoztató a jogi háttérről itt olvashatóak

MMB szabályzat Tájékoztató

Legyen Oldtimer Premium klubtag!

Azoknak ajánljuk ezt a tagságot, akik a mindennapi autózás biztonságán felül veterán autójukat is szeretnék jó kezekben tudni baj esetén. Oldtimer Prémium tagjaink egyszeri alkalommal igénybe vehetnek 10 000 forint kedvezményt a muzeális minősítés díjából!

Muzeális minősítő helyek és időpontok

Az alábbi helyeken van lehetőség muzeális minősítésre:

Muzeális naptár 2021.
Autóklub telephelyek kezdés jan. feb. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
08:00/14:00 18. 1., 15. 1., 29. 12, 26. 3, 10, 31. 7., 21., 28. 5., 19., 26. 2., 16., 30. 13., 20., 27. 11., 25. 8., 22. 6.
08:00 28. 11., 25. 11., 25. 15., 22. 13., 27. 10., 24. 15., 29. 12., 19. 16., 23. 14., 28. 11., 25. 2., 16.
08:00 20. 10., 17. 10., 24. 6., 27. 12., 26. 9., 23. 14., 28. 4., 25. 15., 29. 13., 20. 10., 24. 14.
08:00 16. 16. 13. 18. 8. 13. 10. 7. 12. 16.
08:00 10. 14. 5. 16. 7. 11. 15. 16.
08:00 15. 22. 19. 17. 14. 19. 13. 18. 15.
08:00 2. 6. 4. 1. 13. 3. 7. 5. 2.
08:00 18. 25. 29. 27. 17. 29. 26. 30. 21. 25. 9.
08:00 3., 17. 7. 5., 19. 2. 7., 21. 4. 1., 15. 6.
08:00 24. 31. 28. 26. 30. 28. 25. 22. 27. 24.
08:00 23. 16. 20. 25. 22. 20. 24. 21. 19. 23.
08:00 4. 20. 8. 9. 18.
08:00 1., 22. 12. 3., 17. 7., 21. 19. 2. 6., 20. 4. 8.
08:00 16. 30. 27. 11., 26. 15., 29. 27. 31. 28. 26. 30. 14.
08:00 9. 9., 23. 13., 27. 11., 25. 8., 22. 6. 31. 14. 19. 9.
08:00 10 18. 21. 19. 9. 14. 13. 10.

Díjak

Muzeális jellegű járművek minősítésének díjtételei 2020.02.17-től
Minősítés fajtája nettó bruttó
Muzeális jellegű jármű előminősítése: VÁM-eljárást megelőzően / forgalomból átmeneti időre történő kivonása alkalmával 11 155 Ft 14 167 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: Személygépkocsi 30 665 Ft 38 944 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: Személygépkocsi pótkocsija 26 870 Ft 34 125 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: tehergépkocsi és vontató / speciális gépkocsi 34 517 Ft 43 837 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: tehergépkocsi és vontató / speciális gépkocsi pótkocsija 29 917 Ft 37 995 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: Különleges jármű / harci jármű 59 645 Ft 75 749 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: motorkerékpár / motorkerékpár oldalkocsija 15 772 Ft 20 031 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: Segédmotorkerékpár / motorkerékpár pótkocsija 9 907 Ft 12 582 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: Oldalkocsis motorkerékpár 23 219 Ft 29 487 Ft
Muzeális jellegű jármű okmányának pótlása (1 db) 2 990 Ft 3 797 Ft
Muzeális jellegű jármű azonosítási (regisztrációs) táblája 3 352 Ft 4 257 Ft

Áraink forintban értendőek!

Előzetes veterán átvizsgálás

A Magyar Autóklub muzeális minősítő pontjain többször jelezték az ügyfelek, hogy a muzeális minősítést megelőzően tanácsot szeretnének kapni szakembertől a jármű MMB-re történő felkészítésére. Ehhez hozott létre a Klub egy kb 40 percet igénylő, kedvező árú szolgáltatást előzetes veterán átvizsgálás néven.

A szolgáltatás 3 egységből áll:

Dokumentációk – Általános tájékoztatót adnak a muzeális minősítés folyamatáról: milyen adatokra van szükség az előjegyzésre, milyen műszaki dokumentációt kell hozni és bemutatni, alapkritériumok a megfeleltséghez a jármű iratokhoz és dokumentumokhoz, alapkritériumok a megfeleltséghez jármű műszaki jellemzőiről és a jármű esztétikai állapotáról.

Ellenőrzés – A jármű iratait átnézik, esetlegesen helyszínen lévő műszaki dokumentációt áttekintik.

Esztétikai szemrevételezés – Az átvizsgálásra állított jármű egyedi azonosító számát, fődarab számait megvizsgálják. A jármű műszaki jellemzőinek átnézik. A szolgáltatáshoz tartozik a jármű esztétikai állapotának szemrevételezéssel (+jármű megemelésével vagy aknáról alulról) történő vizsgálata.

A vizsgálat megállapításait és javaslatait jegyzőkönyvbe foglalva kapja meg a megrendelő, amely alapján fel tudja készíteni járművét a sikeres muzeális minősítésre. Az előzetes veterán átvizsgálás nem helyettesíti és nem garantálja a muzeális minősítést.

A szolgáltatás díja: 6 325 Ft+áfa.

Az előzetes veterán átvizsgálást a Magyar Autóklub muzeális minősítésben résztvevő pontjain lehet igénybe venni.

Letölthető dokumentumok:
Kapcsolat:
 • Titkárság: 1043 Budapest, Berda József u. 15. B épület I. emelet
 • Telefon:06/1-345-1676
 • Fax: 06/1-345-1821
 • E-mail: oldtimer@autoklub.hu