188

Oldtimer

A FIA, a FIVA, és FIM, közös manifesztuma a történelmi járművek megőrzéséről - kattintson a képre!

Tájékoztató a muzeális minősítésen elfogadható műszaki dokumentációról.

A rendelet és a szabályzat értelmében – típus leírás hiányában – a tulajdonos (kérelmező) által bemutatott műszaki dokumentáció képezi a hiteles alapját a gyártáskori műszaki jellemzők megállapításának. Az itt letölthető tájékoztató példálózó jelleggel mutatja be a minősítés során elfogadható, szakmailag hiteles műszaki dokumentációk körét. Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy a minősítésre állítás során az itt leírtaknak megfelelő dokumentáció mellékelését tegyék meg.

Mindent egy helyen - Tovább egyszerűsödött a külföldről behozott muzeális járművek egyedi forgalomba helyezése

Örömmel tudósítunk arról, hogy még egyszerűbbé vált a historikus járművek első forgalomba helyezése, miután júniusban módosították a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt. A változtatás értelmében 2023.07.22-től mentesülnek az egyedi forgalomba helyezési eljárás alól azok a külföldi forgalmi engedéllyel rendelkező járművek, melyek az első hazai minősítés alkalmával teljesítik a muzeális járművekre vonatkozó feltételeket. A megfelelt eredményű gépek tulajdonosainak nem kell külön felkeresniük valamely Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének vizsgálóállomását, mert a Magyar Autóklub vizsgabiztosai – a muzeális jármű-igazolás kiállítását követően – elvégezhetik az úgynevezett forgalomba helyezés előtti vizsgálatot. Amennyiben tehát a gépkocsi a hatósági műszakin is sikerrel szerepel, az ügyfél – a muzeális jármű-igazolás és a műszaki adatlap birtokában – bármelyik kormányhivatal okmányirodájában kiválthatja a magyar forgalmi engedélyt és az OT rendszámot. Ezzel komoly időt és energiát takaríthatnak meg az oldtimerek jelenlegi és jövőbeni rajongói.

A hivatkozott törvény szöveg pontos idézete a közúti közlekedésről szóló 1888. évi I. törvény 22.§ (3a) bekezdése szerint: „A muzeális minősítő szervezet által kiadott, a járművek muzeális minősítését tanúsító érvényes muzeális jármű-igazolással rendelkező jármű – ide nem értve a közlekedési hatóság által kiadott összeépítési engedély alapján összeépített járművet – a magyarországi első forgalomba helyezési eljárásában mentesül a közlekedési hatóság által kiadott egyedi forgalomba helyezési engedély meglétének kötelezettsége alól.”

A muzeális minősítésre és forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgára a lentebb található „Muzeális minősítő helyek és időpontok” táblázatban felsorolt vizsgáló állomásainkon tudják előjegyeztetni járművüket.

Várjuk Önöket és szeretett gépüket.

Muzeális minősítéssel rendelkező oldalkocsis motorkerékpárok műszaki vizsgája.

A közlekedési hatóság engedélye alapján a Magyar Autóklub a jogszabály szerinti forgalombahelyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálatot az L4e - oldalkocsis motorkerékpár kategóriában a következő minősítő pontokon végzi:

 • Budapest, Berda J. u. 15.
 • Budapest, Budaörsi út 138.
 • Eger, Kistályai köz 8.
 • Esztergom, Schweidel u. 5.
 • Győr, Tompa u. 2.
 • Kecskemét, Izzó u.1.
 • Miskolc, Győri kapu 32.
 • Nyíregyháza, Debreceni út 155.
 • Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 4/A
 • Szeged, Kossuth sgt. 114.
 • Veszprém, Aradi Vértanúk u. 1.

Műszaki vizsga előjegyzés esetén kérem keressék munkatársunkat a naptárban is jelölt elérhetőségeken.

A forgalomba helyezés előtti műszaki vizsga elvégezhető az Autóklub muzeális minősítő helyein

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkára által kiadott állasfoglalás alapján elhárult az akadály a Magyar Autóklub esetében a muzeális jellegű járművek forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálatának eljárásában. Állásfoglalását a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló és a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló kormányrendelet alapozta meg. Helyettes Államtitkár Úr levelében jelezte, hogy a műszaki vizsgálatokat támogató elektronikus rendszerben az Autóklub érintett telephelyein tevékenykedő műszaki vizsgabiztosok muzeális jármű minősítő jogosultsága beállításra került.

Megjelent a hatályos Muzeális Minősítő Szabályzat

2022.02.15 hatályossá vált a rendelet szerint kiadandó és alkalmazandó Muzeális Minősítő Szabályzat. A szabályzat hatályba lépésével elhárult a minősítések megkezdésének akadálya, ennek megfelelően a Magyar Autóklub a meghirdetett és lentebb található muzeális naptárban kijelölt időpontokra fogadja az ügyfelek előjegyzési kéréseit. Köszönjük türelmüket.

OT rendszámos jármű tulajdonjogában beálló változás bejelentése (Hogyan, mit, mikor)

Tisztelt Tulajdonosok!

A muzeális jellegű, OT rendszámmal rendelkező járművek adás-vétele során a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 16/I. § (2) bekezdése szerint szükséges eljárni:

„A jármű tulajdonjogában beálló változást a muzeális jármű új tulajdonosa a változás időpontját követő tizenöt napon belül bejelenti a muzeális minősítő szervezetnek, egyúttal nyilatkozik a jármű használati jellegéről, céljáról.”

Kinek szükséges bejelenteni?

A Magyar Autóklubnak, mint a kijelölt Muzeális Minősítő Szervezetnek. A bejelentés történhet személyesen vagy elektronikus úton. Személyesen a muzeális minősítő naptárban kijelölt helyszíneken (lásd honlapunk naptárát). Elektronikus úton az oldtimer@autoklub.hu címen, a szkennelt (befényképezett) dokumentumok csatolásával.

Milyen dokumentumok/okmányok szükségesek hozzá?

 • • 15 napnál nem régebbi tulajdonjog-átruházási szerződés (adás-vételi szerződés),
 • • forgalmi engedély,
 • • törzskönyv (amennyiben rendelkezésre áll),
 • • kitöltött és aláírt kérelem az igazolás kiadásához (itt letölthető az 1.sz. kérelem: a kérelem kitöltése során a forgalmi engedély és a korábbi igazolás adatait szükséges beírni és a kérelem tárgyaként a b) opciót aláhúzni),
  MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ VIZSGÁLATA - kérelem letölthető itt:
 • • a korábbi muzeális jellegű jármű igazolás (4.sz. melléklet)
 • • az ügyintézési díj befizetésének igazolása (kérelem és a fenti dokumentumok beküldése után munkatársunk átutalásos számlát küld, melynek kiegyenlítését hivatalos banki igazolással lehet dokumentálni),

Mennyibe kerül az új igazolás kiállítása?

Új tulajdonos tulajdonjog-változáshoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítésének igazolási díja 10.000 Forint + áfa (bruttó 12.700 Ft)

Szükséges új muzeális minősítés?

Nem szükséges, az itt leírt eljárás tisztán adminisztratív jellegű.

Új muzeális minősítést jelent az így kiadott muzeális jellegű jármű igazolás (új 4.sz. melléklet)?

Nem jelent új minősítést a jármű korábbi 4.sz. mellékletén feltüntetett érvényességi idővel kerül kiállításra az új muzeális jármű-igazolás.

Hogyan kapom meg az új muzeális jármű-igazolást?

Elektronikus úton az átutalás teljesítése és igazolása után azonnal az Ön által megadott e-mail címre, majd postai úton a kinyomtatott 4.sz. melléklet és a számla kerül megküldésre. Személyes jelenlét esetén azonnal megtörténik a jelzett dokumentumok átadása.

Meghatalmazással intézhető ez az ügyintézés?

Igen, természetesen. A szabályos meghatalmazási dokumentum szkennelésével vagy leadásával igazolható a meghatalmazotti szerep.

 

Későbbi muzeális jellegű járműként forgalomba helyezni tervezett járművek átmeneti időre történő kivonása (Hogyan, mit, mikor)

Tisztelt Tulajdonosok!

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 109. § (1) bekezdés d) pontja szabályozza az átmeneti időre történő kivonás rendjét alábbiak szerint:

Az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására:

d) az üzembentartó adott járműre vonatkozó – későbbi muzeális jellegű járműként történő üzemeltetéséről szóló, a muzeális minősítő szervezet által ellenjegyzett – nyilatkozata esetén.

Honnan szerezhető be az ellenjegyzett nyilatkozat?

A Magyar Autóklubtól, mint a kijelölt Muzeális Minősítő Szervezettől. A bejelentés történhet személyesen vagy elektronikus úton. Személyesen a muzeális minősítő naptárban kijelölt helyszíneken (lásd honlapunk naptárát). Elektronikus úton az oldtimer@autoklub.hu címen.

Milyen dokumentumok/okmányok szükségesek hozzá?

 • • forgalmi engedély,
 • • törzskönyv (amennyiben rendelkezésre áll),
 • • kitöltött és aláírt nyilatkozat az ellenjegyzés kiadásához (3.sz. nyilatkozat, itt letölthető),
  Későbbi muzeális jellegű járműként történő üzemeltetéséről szóló nyilatkozat ellenjegyzése letölthető itt:

 • • fénykép: a jármű átfogó képe elölről és hátulról (jobb oldal, bal oldal, 45fokos szögben), a jármű műszerfala a kilométer órával.
 • • az ügyintézési díj befizetésének igazolása (nyilatkozat és a fenti dokumentumok beküldése után munkatársunk átutalásos számlát küld, melynek kiegyenlítését hivatalos banki igazolással lehet dokumentálni),

Mennyibe kerül az ellenjegyzett nyilatkozat kiállítása?

Átmeneti időre történő kivonási kérelem díja 11.155 Forint + áfa (br. 14.167 Ft)

Hogyan kapom meg az ellenjegyzett nyilatkozatot?

Elektronikus úton az átutalás teljesítése és igazolása után azonnal, az Ön által megadott e-mail címre, majd postai úton a kinyomtatott 3.sz. melléklet és a számla kerül megküldésre. Személyes jelenlét esetén azonnal megtörténik a jelzett dokumentumok átadása.

Meghatalmazással intézhető ez az ügyintézés?

Igen, természetesen. A szabályos meghatalmazási dokumentum szkennelésével vagy leadásával igazolható a meghatalmazotti szerep.


OT műszaki vizsga 3,5 t feletti járművekre.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 3,5 t feletti muzeális közúti járművek forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgáztatását a Magyar Autóklub számára, annak debreceni vizsgáló állomásán a Hatóság engedélyezte. A jelzett tömeg feletti gépeket itt tudjuk a jelzett eljárásban kiszolgálni. A fenti járművek muzeális minősítését is megindítjuk itt, kérem kísérjék figyelemmel a lentebbi naptárunkat.

A vizsgák előjegyzéséhez kérjük keressék munkatársunk az alábbi elérhetőségeken:
Cím: 4031 Debrecen, Harsona utca 67.
e-mail: debrecen@autoklub.hu
telefon: 20/310-8458
nyitvatartási idő: Szerda: 12:30 - 16:30, Csütörtök: 12:30 - 16:30, Péntek: 12:30 - 16:30, Szombat: zárva Vasárnap: zárva

A Magyar Autóklub Oldtimer Szekciója

Magyar Autóklub már 1900 óta szolgálja a hazai automobilizmust és mindig kiemelten kezelte a műszaki értékek megőrzését. Az Oldtimer Szekció feladata a muzeális járművekhez és azok tulajdonosaihoz kapcsolódó tevékenységek integrált és koordinált összefogása. Elsődleges feladata az oldtimeres társadalom érdekeinek képviselete és érdekeinek érvényesítése úgy a jogszabály alkotók, mint a jogalkalmazó hivatalok és hatóságok felé.

Autóklubunkat múltja is kötelezi, hogy a klasszikus jármű találkozók szervezése és azokon történő aktív részvétel is hangsúlyos része legyen a Szekció munkájának.

Jogszabályi alapon az Autóklub látja el a muzeális járművek minősítése során a technikai, technológiai és adminisztratív feltételek biztosítását. Évente mintegy 1000 járművet vizsgálnak meg Klubunk 16 állomásán, ezért az Oldtimer Szekció egyik kiemelt tevékenysége a muzeális minősítés működésének támogatása és fejlesztése. A Magyar Autóklub a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Történelmi Bizottságában (CHI) Magyarországot képviseli.

Bővebb leírást és információkat az Oldtimer Szekció a hivatalos oldalán talál.

Hogyan lehet OT rendszámos a járművem?

Klasszikus, historikus, veterán, oldtimer - többféleképpen nevezzük, de ugyanazt jelenti: rajongásunk tárgya. Klasszikus technika, historikus fejlődés, veterán gurulás, oldtimer szépség… minden egyben a GÉP. A gépnek pedig a közúton a helye, hogy ne csak egy száraz garázsban álljon. Ahhoz, hogy közforgalomban OT rendszámmal tudjuk használni 30 évnél idősebb megőrzött állapotú vagy restaurált járművünket három lépést kell végig vinnünk:

Első lépés a muzeális minősítés megszerzése. A 30 évnél idősebb járművek két fontos feltétel teljesítése esetén kapják meg a megfelelt minősítést: a jármű eredeti műszaki jellemzőit nem változtatták meg vagy annak megfelelően állították helyre valamint olyan esztétikai állapotban van, hogy alkalmas típusának bemutatására. A minősítésre a naptár által jelzett időpontokban van lehetőség. Érdemes már legalább két héttel korábban előjegyeztetni a járművet a Magyar Autóklub, mint rendeletileg kijelölt Muzeális Minősítő Szervezet lentebb található naptárában szereplő 16 muzeális minősítő helyének egyikén. A minősítés költsége minden minősítő pontunkon megegyezik.

Második lépés a forgalomba helyezés előtti (már OT rendszámos járművek esetén időszakos) műszaki átvizsgálás. Az eljárás a Magyar Autóklub vizsga sorain történik, melynek eredménye a műszaki adatlap. A muzeálisan minősített járműnek a gyártási időszakának megfelelő műszaki megoldásokat kell felmutatnia, így mentességet kaphat a mai műszaki követelmények alól.

Harmadik, záró lépés a Kormányablak/Okmányiroda ügyintézése. A Magyar Autóklub által kiadott muzeális minősítés igazolással és műszaki adatlappal a rendelet szerint bármely Kormányablakban, mint Hivatalban váltható ki az OT rendszám és a hozzátartozó forgalmi engedély. Itt is érdemes előjegyzett időpontban érkezni.

A muzeális minősítés és műszaki vizsga 5 évig érvényes az OT rendszám esetén. Az ismétlődő vizsgálatok a fenti sorrendben történnek, azzal a kivétellel, hogy a Kormányablak/Okmányiroda ügyintézés csak adatváltozás esetén szükséges.

OT rendszámhoz kapcsolódó kedvezmények:

 • adómentesség: nincs regisztrációs és teljesítmény adó kötelezettség
 • kedvezményes kötelező biztosítás
 • 5 éves műszaki érvényesség

Legyen Oldtimer Premium klubtag!

Azoknak ajánljuk ezt a tagságot, akik a mindennapi autózás biztonságán felül veterán autójukat is szeretnék jó kezekben tudni baj esetén. Oldtimer Prémium tagjaink egyszeri alkalommal igénybe vehetnek 10 000 forint kedvezményt a muzeális minősítés díjából!

Muzeális minősítő helyek és időpontok

Az alábbi helyeken van lehetőség muzeális minősítésre:

Muzeális naptár 2024.
Autóklub telephelyek kezdés jan. feb. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
08:00/14:00 15., 29. 12., 26. 11., 25. 8., 22. 6., 21. 3., 17. 1., 15., 29. 12., 26. 9., 23. 7., 21. 4., 18. 2.
08:00 18., 25. 8., 22. 7., 21. 4., 18. 9., 23. 6., 20. 4., 18. 8., 15. 5., 19. 3., 17. 7., 21. 5., 12.
08:00 15. 16.
08:00 17., 23., 31. 6., 14., 20., 28. 5., 13., 19., 27. 2., 10., 16., 24. 7., 15., 21., 29. 4., 12., 18., 26. 2., 10., 16., 24., 30. 7., 13., 21., 27. 3., 11., 17., 25. 1., 9., 15., 22., 30. 5., 13., 19., 27. 3., 11., 17., 18.
08:00 30. 27. 12., 26. 16., 23., 30. 14., 21., 28. 11., 25. 9., 23. 27. 10., 17., 24. 15., 29. 12., 26. 10.
08:00 26. 4., 18. 8., 22. 6., 21. 3., 17. 1., 22. 12., 26. 9., 23. 7., 28. 11., 25.
08:00 6. 3. 8. 5. 3. 7. 4. 2.
08:00 6., 20. 5., 19. 2., 16. 7., 21. 4., 18. 2. 21 3., 17. 1., 15. 5., 19.
08:00 6. 3., 24. 8., 29. 5., 26. 3., 24. 7. 4., 18. 2.
08:00 26. 11. 8., 15. 6., 13. 3., 10. 1., 8. 26. 16., 23. 7., 14. 4., 11.
08:00 27., 28. 5., 6., 19., 20. 9., 10., 23., 24. 7., 8., 21., 22. 4., 5., 18., 19. 2., 3., 23., 24. 13., 14., 27., 28. 10., 11., 24., 25. 8., 9., 29., 30. 12., 13., 26., 27.
08:00 14. 11. 9. 13. 18. 8. 12. 10. 14. 5.
08:00 19. 4., 18. 8., 22. 13., 27. 10., 24. 8., 22. 9., 23. 7., 21. 11.
08:00 6. 5., 19. 9., 23. 14., 28. 11., 25. 16. 6. 10., 24. 8., 22. 12.
08:00 20. 20. 17. 22. 19. 10. 16. 12.

Tisztelt Ügyfeleink!

A muzeális minősítésre előjegyzett járművek bemutatásához a minősítési alkalomra – az ügyintézés gyorsításához - szíveskedjenek magukkal hozni a kitöltött kérelmet (szabályzat szerinti 1. sz. melléklet). A kérelmet és a kitöltést segítő útmutatót itt tudják letölteni. Köszönjük.

Letölthető dokumentumok:

Díjak

Muzeális jellegű járművek minősítésének díjtételei 2020.02.17-től
Minősítés fajtája nettó
Jármű muzeális jellegének megállapítása: Személygépkocsi 30 665 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: Személygépkocsi pótkocsija 26 870 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: tehergépkocsi és mezőgazdasági vontató / speciális gépkocsi 34 515 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: tehergépkocsi és mezőgazdasági vontató / speciális gépkocsi pótkocsija 29 917 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: különleges jármű / harci jármű 59 645 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: oldalkocsis motorkerékpár 23 219 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: motorkerékpár 15 772 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: segéd-motorkerékpár / motorkerékpár pótkocsija 9 907 Ft
Muzeális jellegű jármű okmányának pótlása (1 db) 2 990 Ft
Muzeális jellegű jármű azonosítási (regisztrációs) tábla pótlása 3 352 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: személygépkocsi – tábla nélkül 27 315 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: személygépkocsi pótkocsija – tábla nélkül 23 518 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: tehergépkocsi és mezőgazdasági vontató / speciális gépkocsi – tábla nélkül 31 161 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: tehergépkocsi és mezőgazdasági vontató / speciális gépkocsi pótkocsija – tábla nélkül 26 565 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: különleges jármű / harci jármű – tábla nélkül 56 293 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: oldalkocsis motorkerékpár – tábla nélkül 19 867 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: motorkerékpár tábla nélkül 12 420 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: segéd-motorkerékpár / motorkerékpár pótkocsija – tábla nélkül 4 207 Ft
A Muzeális Minősítő Szabályzatban rögzített feladatok MAK adminisztrációs költségei:
Minősítés fajtája nettó
Átmeneti időre történő kivonási kérelem díja 11 155 Ft
Új tulajdonos tulajdonjog-változáshoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítésének igazolási díja 10 000 Ft

Áraink forintban értendőek!

Előzetes veterán átvizsgálás

A Magyar Autóklub muzeális minősítő pontjain többször jelezték az ügyfelek, hogy a muzeális minősítést megelőzően tanácsot szeretnének kapni szakembertől a jármű minősítésre történő felkészítéséhez. Ehhez hozott létre a Klub egy kb 40 percet igénylő, kedvező árú szolgáltatást előzetes veterán átvizsgálás néven.

A szolgáltatás 3 egységből áll:

Dokumentációk – Általános tájékoztatót adnak a muzeális minősítés folyamatáról: milyen adatokra van szükség az előjegyzésre, milyen műszaki dokumentációt kell hozni és bemutatni, alapkritériumok a megfeleltséghez a jármű iratokhoz és dokumentumokhoz, alapkritériumok a megfeleltséghez jármű műszaki jellemzőiről és a jármű esztétikai állapotáról.

Ellenőrzés – A jármű iratait átnézik, esetlegesen helyszínen lévő műszaki dokumentációt áttekintik.

Esztétikai szemrevételezés – Az átvizsgálásra állított jármű egyedi azonosító számát, fődarab számait megvizsgálják. A jármű műszaki jellemzőinek átnézik. A szolgáltatáshoz tartozik a jármű esztétikai állapotának szemrevételezéssel (+jármű megemelésével vagy aknáról alulról) történő vizsgálata.

A vizsgálat megállapításait és javaslatait jegyzőkönyvbe foglalva kapja meg a megrendelő, amely alapján fel tudja készíteni járművét a sikeres muzeális minősítésre. Az előzetes veterán átvizsgálás nem helyettesíti és nem garantálja a muzeális minősítést.

A szolgáltatás díja: 6 325 Ft+áfa.

Az előzetes veterán átvizsgálást a Magyar Autóklub muzeális minősítésben résztvevő pontjain lehet igénybe venni.

Letölthető dokumentumok:
Kapcsolat:
 • Titkárság: 1043 Budapest, Berda József u. 15. B épület I. emelet
 • Telefon:06/1-345-1676
 • Fax: 06/1-345-1821
 • E-mail: oldtimer@autoklub.hu